Posted by: Kerin Jellias | 22.08.15

Đèn điện vs. Mặt trời


  
Muốn chỉ thẳng ngón trỏ vô mặt mấy đứa lất cất, nhưng mà không có cười “ha ha ha” như sách giáo khoa của bộ Giáo Dục dạy mà nói một câu “Đèn điện là nhất thời, Mặt Trời mới là mãi mãi nharrr mậy!”

The Light is temporary, but our Sun is free and ageless.

Saigon, sáng nay, 22 tháng Tám!

Advertisements

Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: