Posted by: Kerin Jellias | 29.06.15

Giấc mơ Ảo Diệu


  
Nằm mơ một chuyện rất hư cấu và ảo diệu. Facebook công bố một thiết bị upload trí tuệ của người dùng lên internet. Thiên hạ rần rần upload và sync, xong mấy cái user account tự post bài tự chat với nhao luôn rất máo. Xong có đứa sync lộn trí tuệ của nó cho account của mình nên mình phải gọi cho chị Khánh Chi hỏi cách demix :)) Kết quả là mở PTR cho đứa đó tè le trong khi bà sếp mình thì gửi mail kêu đừng demix, để chơi cho dzui!

Dễ sợ hơn là người chết rồi nhưng trí tuệ này vẫn hoạt động trên internet…

Had a super weird dream last night that Facebook released a tool to support user to upload their intelligence onto internet. Then people really enjoy themselves by doing it because after you’ve done, your internet version can communicate to others the same as real you. 

Then someone did sync their intelligence into my account and I need to call my sister Khanh Chi to ask about de-mixing process while my boss keep telling me to do not de-mix and just use that person’s intelligence.

The best part is even after someone has died, their online intelligence still could exist forever :3

Advertisements

Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: