Posted by: Kerin Jellias | 17.08.14

Đêm


SSS

Đốt đèn treo trăng lên đi em,
Đêm đang đợi, sương giăng chờ em đó.
Nẻo đời anh mong canh trầm khua vắng,
Được em gối đầu lên ngực lặng nhịp ru…

Advertisements

Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: